RAB

RAB – Registreret Alternativ Behandler

Stenlille Sportsmassage er RAB godkendt
Brancheforeningen FRFM

RAB - Registreret Alternativ Behandler

Sundhedsstyrelsen har godkendt brancheforeningen FRFM til at administrere RAB – Registreret Alternativ Behandler. Som medlem findes et regelsæt for god klinisk praksis, som jeg skal følge:

Skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i mit faglige virke, herunder kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som jeg er kvalificeret til at anvende.

Skal anbefale klient at søge læge mv, hvor det vurderes at være det korrekte.

Skal afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling, eller anvende metoder der er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner.

Løbende vedligeholde og opdatere faglig viden

Give klienter saglig og nøgtern information om behandlinger, samt give forventninger og info om risici.

Føre fortegnelser over behandlinger, herunder om indikationer og efterfølgende informationer til klienten.

Tavshedspligt. Al information om private forhold.

Bestil tid til sportsmassage

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om din professionelle og uddannede behandler og massør i Stenlille, er du meget velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi din situation, ønsker og behov.